סידרת המצוות – הידיעה שאני נשמה טהורה – הרב גוטליב