"וירח הוי"ה את ריח הניחוח" – זהר חדש נח אות ק"ד שיעור 22 – הרב גוטליב