חובת התלמידים והתלמידות – פרק תשיעי – עיצות להתעלות ולתיקון – 25 – הרב גוטליב