חיי העולם הבא – שיעור מיוחד מבית הכנסת מנחת חובב רמת-גן – הרב גוטליב