נח איש האדמה – זהר חדש נח אות ק שיעור 21 – הרב גוטליב