מהם שופטים ושוטריים בעבודה – מאמרי הלב 103 – תשמ"ט מאמר ל"ח חלק ב – הרב גוטליב