זמרו להוי"ה חסידיו והודו לזכר קדשו – ביאורי תפילה 81 – הרב גוטליב