חובת התלמידים והתלמידות – פרק שביעי – מחלת השיפלות המדומה ותרופתה – 24 – הרב גוטליב