עיקר יסוד העבודה – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי כרך א' מאמר ל"ט חלק ב – הרב גוטליב