ארוממך ה' כי דליתני – ביאורי תפילה 80 – הרב גוטליב