ממעמקים קראתיך ה' – הרב גוטליב בחצר בית המדרש בתל אביב