תע"ס חלק ט' – 18 – זווגי הספירות – אות ל – הרב גוטליב