חובת התלמידים והתלמידות – פרק שביעי – מחלת השיפלות המדומה ותרופתה – 23 – הרב גוטליב