מהם שלום בעבודה? – מאמרי הלב 92- תשמ"ט מאמר ל"ד חלק ב – הרב גוטליב