שלשת בניו של נח – שלושת כוחות הנפש – זהר חדש נח אות מ"ד שיעור 13 – אות – הרב גוטליב