חובת התלמידים והתלמידות – פרק שביעי – מחלת השיפלות המדומה ותרופתה -22 – הרב גוטליב