הסרת העורלה – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי כרך א' מאמר ל"ז – הרב גוטליב