מחשבת היראה – שיעור בספר התניא – פרק מ"א חלק ג' – 54 – הרב גוטליב