מהם שלום בעבודה? – מאמרי הלב 91 – תשמ"ט מאמר ל"ד- הרב גוטליב