7 פתחים לכניסת נפשות הצדיקים – זהר חדש נח – שיעור 11 – אות ל"ז – הרב גוטליב