מהם מרגלים בעבודה? – מאמרי הלב 90 – תשמ"ט מאמר ל"ג חלק ב' – הרב גוטליב