מאמרי הסולם – מאמר ס״ד – חלק א – מה למעלה ומה למטה (בעניין זמן תנועה ומקום הרוחניים)