קבלה חנוכה – LIVE – שדור בוקר יום א' | בית מדרש הסולם | תשפ"ג