מאמרי הסולם – מאמר ס״ד – חלק ב – מה למעלה ומה למטה