אילן גדול ותקיף – זוהר לך לך אות י' – שיעור 9 – הרב גוטליב