מהו שהעולם נברא בשביל תורה – מאמרי הנשמה 8 – תש"ן מאמר ג חלק א – הרב גוטליב