מהו בעבודה ענין של כשלון – מאמרי הנשמה 7 – תש"ן מאמר ב חלק ג – הרב גוטליב