חובת התלמידים והתלמידות – פרק תשיעי – עיצות להתעלות ולתיקון – 28 – הרב גוטליב