אהבה אמיתית – שיעור בספר התניא – פרק מ"ו – 60 – הרב גוטליב