מהו בעבודה ענין של כשלון – מאמרי הנשמה 6 – תש"ן מאמר ב חלק ב – הרב גוטליב