ישנים ושינה בחורי עיניהם – מאמר ב – זוהר לך לך אות ז' – שיעור 6 – הרב גוטליב