ישנים ושינה בחורי עיניהם – מאמר ב – זוהר לך לך אות ח' – שיעור 5 – הרב גוטליב