מהו בעבודה – "שנהיה לראש ולא לזנב"- מאמרי הנשמה 3 – תש"ן מאמר א חלק ג – הרב גוטליב