מהו בעבודה – "שנהיה לראש ולא לזנב"- מאמרי הנשמה 2 – תש"ן מאמר א חלק ב – הרב גוטליב

שתף אותנו
מאמר קודםזוהר וישב / חלק י"ב
המאמר הבאגילוי הקץ