הכרוז האנונימי – זוהר לך לך אות ז' – שיעור 4 – הרב גוטליב