מהו בעבודה – "שנהיה לראש ולא לזנב"- מאמרי הנשמה 1 – תש"ן מאמר א חלק א – הרב גוטליב