תיקון חצות לילה – זוהר לך לך אות ה' – שיעור 3 – הרב גוטליב