פרשת השבוע ויחי – ויחי יעקב בארץ מצרים – הרב גוטליב