מהו בעבודה – "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים"- מאמרי הלב 110 – תשמ"ט מאמר מ חלק ג – הרב גוטליב