מהו בעבודה – "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים"- מאמרי הלב 109 – תשמ"ט מאמר מ חלק ב – הרב גוטליב