אבירי הלב הרחוקים מאמונה – זוהר לך לך אות א' – שיעור 1 – הרב גוטליב