מהו בעבודה – "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים"- מאמרי הלב 108 – תשמ"ט מאמר מ – הרב גוטליב