תע"ס חלק ט' – 25 – זווגי הספירות – אות מ"ז – הרב גוטליב