חובת התלמידים והתלמידות – פרק תשיעי – עיצות להתעלות ולתיקון – 27 – הרב גוטליב