אהבה רבה ואהבת עולם – שיעור בספר התניא – פרק מ"ד – 58 – הרב גוטליב