"אמת אתה הוא ראשון, ואתה הוא אחרון" – ברכה ושלום – מאמר קט"ז – הרב גוטליב