ההבדל בין חנוכה ופורים – ברכה ושלום – מאמר קי"א חלק ב – הרב גוטליב