נח לא ביקש רחמים על בני דורו – זהר חדש נח אות קט"ז שיעור 24 – הרב גוטליב