חובת התלמידים והתלמידות – פרק תשיעי – עיצות להתעלות ולתיקון – 26 – הרב גוטליב