תע"ס חלק ט' – 23 – זווגי הספירות – אות מ"א – הרב גוטליב